Snelkoppelingen

Koppelingen

Fitting Type:


DIN 24Specificaties:


24º Male, Heavy DutyGeschikt voor fitting series:


GC3471 4SP Skive SocketElbow SW 1 SW 2 A D E H K Tube O.D
1W40FL32
1A2BF3 1433.315.82.5
1S2BF3 1433.315.82.5
1G2BF3 1433.315.82.5
1A4FJ3 141133.616.12.5
1S4FJ3 141133.616.12.5
1G4FJ3 141133.616.12.5
1A3FJ3 141134.316.92.5
1S3FJ3 141134.316.92.5
1G3FJ3 141134.316.92.5
1A5DK3 123820.52.5
1S5DK3 123820.52.5
1G5DK3 123820.52.5
1A5DL3 1439.722.22.5
1S5DL3 1439.722.22.5
1G5DL3 1439.722.22.5
1A2MP3 1239.922.32.5
1S2MP3 1239.922.32.5
1G2MP3 1239.922.32.5
1A5EK3 174123.52.5
1S5EK3 174123.52.5
1G5EK3 174123.52.5
1G4FJ4 141441.4184.2
1A4FJ4 141441.4184.2
1S4FJ4 141441.4184.2
1A5FJ4 171441.818.44.2
1S5FJ4 171441.818.44.2
1G5FJ4 171441.818.44.2
1A4FJ5 141442.218.35.3
1S4FJ5 141442.218.35.3
1G4FJ5 141442.218.35.3
1G4BF4 1742.318.94.2
1A4BF4 1742.318.94.2
1S4BF4 1742.318.94.2
1A5FJ5 171442.718.85.3
1S5FJ5 171442.718.85.3
1G5FJ5 171442.718.85.3
1A5DLB3 90°1442.825.32.526.5
1S5DLB3 90°1442.825.32.526.5
1G5DLB3 90°1442.825.32.526.5
1A4BF5 174319.15.3
1S4BF5 174319.15.3
1G4BF5 174319.15.3
1A6BF4 2243.319.64.2
1S6BF4 2243.319.64.2
1G6BF4 2243.319.64.2
1S5DS3 1943.425.92.5
1A5DS3 1943.425.92.5
1G5DS3 1943.425.92.5
1A4FJA3 45°1443.726.22.58.4
1S4FJA3 45°1443.726.22.58.4
1G4FJA3 45°1443.726.22.58.4
1A6BF5 224420.15.3
1S6BF5 224420.15.3
1G6BF5 224420.15.3
1A4BP4 1944.320.94.2
1S4BP4 1944.320.94.2
1G4BP4 1944.320.94.2
1A5DSB3 90°191444.5272.530.5
1A6DK4 1444.521.14.2
1S5DSB3 90°191444.5272.530.5
1S6DK4 1444.521.14.2
1A8MM4 1444.521.14.2
1S8MM4 1444.521.14.2
1G5DSB3 90°191444.5272.530.5
1G6DK4 1444.521.14.2
1G8MM4 1444.521.14.2
1A5DK4 1244.721.34.2
1S5DK4 1244.721.34.2
1G5DK4 1244.721.34.2
1G5DL4 1444.821.44.2
1A5DL4 1444.821.44.2
1S5DL4 1444.821.44.2
1S3DS4 1744.921.54.2
1A4BP5 1945.121.25.3
1S4BP5 1945.121.25.3
1A4FJA4 45°1445.121.73.98.4
1S4FJA4 45°1445.121.73.98.4
1G4BP5 1945.121.25.3
1G4FJA4 45°1445.121.73.98.4
1A6FJ5 171745.521.65.3
1S6FJ5 171745.521.65.3
1G6FJ5 171745.521.65.3
1G6DL4 174622.64.2
1A6DL4 90°174622.64.2
1S6DL4 174622.64.2
1A6DL5 1746.222.35.3
1A2MP4 1446.222.84.2
1S2MP4 1446.222.84.2
1G2MP4 1446.222.84.2
1G6DL5 1746.222.35.3
1S6DL5 1746.222.35.3
1A6MM4 1446.322.94.2
1S6MM4 1446.322.94.2
1G6MM4 1446.322.94.2
1A2BT4 1446.4234.2
1A6BF6 2246.421.16.7
1S2BT4 1446.4234.2
1S6BF6 2246.421.16.7
1G2BT4 1446.4234.2
1G6BF6 2246.421.16.7
1A10GM5 1946.622.75.3
1A12GM5 2246.622.75.3
1S10GM5 1946.622.75.3
1S12GM5 2246.622.75.3
1G10GM5 1946.622.75.3
1G12GM5 2246.622.75.3
1G4FJB4 90°1446.723.33.917.3
1A4FJB4 90°1446.723.33.917.3
1A5FJ6 171746.721.46.7
1S4FJB4 90°1446.723.33.917.3
1S5FJ6 171746.721.46.7
1G5FJ6 171746.721.46.7
G186100-6-6 174717.56.5
1T6FJ6 174717.56.5
1A6EK4 194723.64.2
1A8DK5 174723.15.3
1S6EK4 194723.64.2
1S8DK5 174723.15.3
1A8GM4 174723.64.2
1S8GM4 174723.64.2
1A10MM5 174723.15.3
1G10MM5 174723.15.3
1G6EK4 194723.64.2
1G8DK5 174723.15.3
1G8GM4 174723.64.2
1S10MM5 174723.15.3
1A13MG5 2247.123.25.3
1S13MG5 2247.123.25.3
1A12MM5 1947.123.25.3
1G12MM5 1947.123.25.3
1G13MG5 2247.123.25.3
1S12MM5 1947.123.25.3
1A5EK4 1747.524.14.2
1S5EK4 1747.524.14.2
1G5EK4 1747.524.14.2
1A6MR4 1947.724.44.2
1G6MR4 1947.724.44.2
1S6MR4 1947.724.44.2
1G6FJ6 171747.822.56.7
1A6FJ6 171747.822.56.7
1S6FJ6 171747.822.56.7
1A8BF6 2747.922.66.7
1S8BF6 2747.922.66.7
1G8BF6 2747.922.66.7
1A6MP4 194824.64.2
1S6MP4 194824.64.2
1G6MP4 194824.64.2
GH20696-3-4 174820.73.6
GH23260-4 1948173.5
1G8DL4 1948.224.84.2
1A8DL4 1948.224.84.2
1A8EK5 2248.224.35.3
1S8DL4 1948.224.84.2
1S8EK5 2248.224.35.3
1G8EK5 2248.224.35.3
1A6MR5 1948.323.95.3
1G6MR5 1948.323.95.3
1S6MR5 1948.323.95.3
1A6BP6 2248.423.16.7
1S6BP6 2248.423.16.7
1G6BP6 2248.423.16.7
1A6MP5 1948.524.65.3
1S6MP5 1948.524.65.3
1A13GG5 2448.524.65.3
1S13GG5 2448.524.65.3
1G13GG5 2448.524.65.3
1G6MP5 1948.524.65.3
1A5FJB4 90°1748.725.34.219.3
1S5FJB4 90°1748.725.34.219.3
1A3FJA3 45°1448.731.22.513.9
1G3FJA3 45°1448.731.22.513.9
1G5FJB4 90°1748.725.34.219.3
1S3FJA3 45°1448.731.22.513.9
G186100-8-6 2249196.5
1A10DK6 194923.76.7
1S10DK6 194923.76.7
1A12MM6 194923.76.7
1S12MM6 194923.76.7
1G10DK6 194923.76.7
1G12MM6 194923.76.7
1T8FJ6 2249196.5
1G8FJ6 221749.123.86.7
1A8FJ6 221749.123.86.7
1S8FJ6 221749.123.86.7
1A12GM6 2249.123.86.7
1S12GM6 2249.123.86.7
1G12GM6 2249.123.86.7
1A13MG6 2249.424.16.7
1S13MG6 2249.424.16.7
1A14MM6 2249.424.16.7
1S14MM6 2249.424.16.7
1G13MG6 2249.424.16.7
1G14MM6 2249.424.16.7
1F20322M0404-S 1949.526.14.2
1A5DS4 1949.526.14.2
1S5DS4 1949.526.14.2
1A5FJB5 90°1749.525.64.619.3
1S5FJB5 90°1749.525.64.619.3
1F00468M0404-S 1949.526.14.2
1W40FL32
 • Elbow:
1A2BF3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 33.3
 • D: 15.8
 • E: 2.5
1S2BF3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 33.3
 • D: 15.8
 • E: 2.5
1G2BF3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 33.3
 • D: 15.8
 • E: 2.5
1A4FJ3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 11
 • A: 33.6
 • D: 16.1
 • E: 2.5
1S4FJ3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 11
 • A: 33.6
 • D: 16.1
 • E: 2.5
1G4FJ3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 11
 • A: 33.6
 • D: 16.1
 • E: 2.5
1A3FJ3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 11
 • A: 34.3
 • D: 16.9
 • E: 2.5
1S3FJ3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 11
 • A: 34.3
 • D: 16.9
 • E: 2.5
1G3FJ3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 11
 • A: 34.3
 • D: 16.9
 • E: 2.5
1A5DK3
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 38
 • D: 20.5
 • E: 2.5
1S5DK3
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 38
 • D: 20.5
 • E: 2.5
1G5DK3
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 38
 • D: 20.5
 • E: 2.5
1A5DL3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 39.7
 • D: 22.2
 • E: 2.5
1S5DL3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 39.7
 • D: 22.2
 • E: 2.5
1G5DL3
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 39.7
 • D: 22.2
 • E: 2.5
1A2MP3
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 39.9
 • D: 22.3
 • E: 2.5
1S2MP3
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 39.9
 • D: 22.3
 • E: 2.5
1G2MP3
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 39.9
 • D: 22.3
 • E: 2.5
1A5EK3
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 41
 • D: 23.5
 • E: 2.5
1S5EK3
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 41
 • D: 23.5
 • E: 2.5
1G5EK3
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 41
 • D: 23.5
 • E: 2.5
1G4FJ4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 14
 • A: 41.4
 • D: 18
 • E: 4.2
1A4FJ4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 14
 • A: 41.4
 • D: 18
 • E: 4.2
1S4FJ4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 14
 • A: 41.4
 • D: 18
 • E: 4.2
1A5FJ4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 14
 • A: 41.8
 • D: 18.4
 • E: 4.2
1S5FJ4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 14
 • A: 41.8
 • D: 18.4
 • E: 4.2
1G5FJ4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 14
 • A: 41.8
 • D: 18.4
 • E: 4.2
1A4FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 14
 • A: 42.2
 • D: 18.3
 • E: 5.3
1S4FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 14
 • A: 42.2
 • D: 18.3
 • E: 5.3
1G4FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • SW 2: 14
 • A: 42.2
 • D: 18.3
 • E: 5.3
1G4BF4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 42.3
 • D: 18.9
 • E: 4.2
1A4BF4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 42.3
 • D: 18.9
 • E: 4.2
1S4BF4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 42.3
 • D: 18.9
 • E: 4.2
1A5FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 14
 • A: 42.7
 • D: 18.8
 • E: 5.3
1S5FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 14
 • A: 42.7
 • D: 18.8
 • E: 5.3
1G5FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 14
 • A: 42.7
 • D: 18.8
 • E: 5.3
1A5DLB3
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 14
 • A: 42.8
 • D: 25.3
 • E: 2.5
 • H: 26.5
1S5DLB3
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 14
 • A: 42.8
 • D: 25.3
 • E: 2.5
 • H: 26.5
1G5DLB3
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 14
 • A: 42.8
 • D: 25.3
 • E: 2.5
 • H: 26.5
1A4BF5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 43
 • D: 19.1
 • E: 5.3
1S4BF5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 43
 • D: 19.1
 • E: 5.3
1G4BF5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 43
 • D: 19.1
 • E: 5.3
1A6BF4
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 43.3
 • D: 19.6
 • E: 4.2
1S6BF4
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 43.3
 • D: 19.6
 • E: 4.2
1G6BF4
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 43.3
 • D: 19.6
 • E: 4.2
1S5DS3
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 43.4
 • D: 25.9
 • E: 2.5
1A5DS3
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 43.4
 • D: 25.9
 • E: 2.5
1G5DS3
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 43.4
 • D: 25.9
 • E: 2.5
1A4FJA3
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 43.7
 • D: 26.2
 • E: 2.5
 • H: 8.4
1S4FJA3
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 43.7
 • D: 26.2
 • E: 2.5
 • H: 8.4
1G4FJA3
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 43.7
 • D: 26.2
 • E: 2.5
 • H: 8.4
1A6BF5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 44
 • D: 20.1
 • E: 5.3
1S6BF5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 44
 • D: 20.1
 • E: 5.3
1G6BF5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 44
 • D: 20.1
 • E: 5.3
1A4BP4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 44.3
 • D: 20.9
 • E: 4.2
1S4BP4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 44.3
 • D: 20.9
 • E: 4.2
1G4BP4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 44.3
 • D: 20.9
 • E: 4.2
1A5DSB3
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 19
 • SW 2: 14
 • A: 44.5
 • D: 27
 • E: 2.5
 • H: 30.5
1A6DK4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.5
 • D: 21.1
 • E: 4.2
1S5DSB3
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 19
 • SW 2: 14
 • A: 44.5
 • D: 27
 • E: 2.5
 • H: 30.5
1S6DK4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.5
 • D: 21.1
 • E: 4.2
1A8MM4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.5
 • D: 21.1
 • E: 4.2
1S8MM4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.5
 • D: 21.1
 • E: 4.2
1G5DSB3
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 19
 • SW 2: 14
 • A: 44.5
 • D: 27
 • E: 2.5
 • H: 30.5
1G6DK4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.5
 • D: 21.1
 • E: 4.2
1G8MM4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.5
 • D: 21.1
 • E: 4.2
1A5DK4
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 44.7
 • D: 21.3
 • E: 4.2
1S5DK4
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 44.7
 • D: 21.3
 • E: 4.2
1G5DK4
 • Elbow:
 • SW 1: 12
 • A: 44.7
 • D: 21.3
 • E: 4.2
1G5DL4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.8
 • D: 21.4
 • E: 4.2
1A5DL4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.8
 • D: 21.4
 • E: 4.2
1S5DL4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 44.8
 • D: 21.4
 • E: 4.2
1S3DS4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 44.9
 • D: 21.5
 • E: 4.2
1A4BP5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 45.1
 • D: 21.2
 • E: 5.3
1S4BP5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 45.1
 • D: 21.2
 • E: 5.3
1A4FJA4
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 45.1
 • D: 21.7
 • E: 3.9
 • H: 8.4
1S4FJA4
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 45.1
 • D: 21.7
 • E: 3.9
 • H: 8.4
1G4BP5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 45.1
 • D: 21.2
 • E: 5.3
1G4FJA4
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 45.1
 • D: 21.7
 • E: 3.9
 • H: 8.4
1A6FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 45.5
 • D: 21.6
 • E: 5.3
1S6FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 45.5
 • D: 21.6
 • E: 5.3
1G6FJ5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 45.5
 • D: 21.6
 • E: 5.3
1G6DL4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 46
 • D: 22.6
 • E: 4.2
1A6DL4
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 17
 • A: 46
 • D: 22.6
 • E: 4.2
1S6DL4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 46
 • D: 22.6
 • E: 4.2
1A6DL5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 46.2
 • D: 22.3
 • E: 5.3
1A2MP4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.2
 • D: 22.8
 • E: 4.2
1S2MP4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.2
 • D: 22.8
 • E: 4.2
1G2MP4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.2
 • D: 22.8
 • E: 4.2
1G6DL5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 46.2
 • D: 22.3
 • E: 5.3
1S6DL5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 46.2
 • D: 22.3
 • E: 5.3
1A6MM4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.3
 • D: 22.9
 • E: 4.2
1S6MM4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.3
 • D: 22.9
 • E: 4.2
1G6MM4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.3
 • D: 22.9
 • E: 4.2
1A2BT4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.4
 • D: 23
 • E: 4.2
1A6BF6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 46.4
 • D: 21.1
 • E: 6.7
1S2BT4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.4
 • D: 23
 • E: 4.2
1S6BF6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 46.4
 • D: 21.1
 • E: 6.7
1G2BT4
 • Elbow:
 • SW 1: 14
 • A: 46.4
 • D: 23
 • E: 4.2
1G6BF6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 46.4
 • D: 21.1
 • E: 6.7
1A10GM5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 46.6
 • D: 22.7
 • E: 5.3
1A12GM5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 46.6
 • D: 22.7
 • E: 5.3
1S10GM5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 46.6
 • D: 22.7
 • E: 5.3
1S12GM5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 46.6
 • D: 22.7
 • E: 5.3
1G10GM5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 46.6
 • D: 22.7
 • E: 5.3
1G12GM5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 46.6
 • D: 22.7
 • E: 5.3
1G4FJB4
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 14
 • A: 46.7
 • D: 23.3
 • E: 3.9
 • H: 17.3
1A4FJB4
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 14
 • A: 46.7
 • D: 23.3
 • E: 3.9
 • H: 17.3
1A5FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 46.7
 • D: 21.4
 • E: 6.7
1S4FJB4
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 14
 • A: 46.7
 • D: 23.3
 • E: 3.9
 • H: 17.3
1S5FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 46.7
 • D: 21.4
 • E: 6.7
1G5FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 46.7
 • D: 21.4
 • E: 6.7
G186100-6-6
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 17.5
 • E: 6.5
1T6FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 17.5
 • E: 6.5
1A6EK4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47
 • D: 23.6
 • E: 4.2
1A8DK5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.1
 • E: 5.3
1S6EK4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47
 • D: 23.6
 • E: 4.2
1S8DK5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.1
 • E: 5.3
1A8GM4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.6
 • E: 4.2
1S8GM4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.6
 • E: 4.2
1A10MM5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.1
 • E: 5.3
1G10MM5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.1
 • E: 5.3
1G6EK4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47
 • D: 23.6
 • E: 4.2
1G8DK5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.1
 • E: 5.3
1G8GM4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.6
 • E: 4.2
1S10MM5
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47
 • D: 23.1
 • E: 5.3
1A13MG5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 47.1
 • D: 23.2
 • E: 5.3
1S13MG5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 47.1
 • D: 23.2
 • E: 5.3
1A12MM5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47.1
 • D: 23.2
 • E: 5.3
1G12MM5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47.1
 • D: 23.2
 • E: 5.3
1G13MG5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 47.1
 • D: 23.2
 • E: 5.3
1S12MM5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47.1
 • D: 23.2
 • E: 5.3
1A5EK4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47.5
 • D: 24.1
 • E: 4.2
1S5EK4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47.5
 • D: 24.1
 • E: 4.2
1G5EK4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 47.5
 • D: 24.1
 • E: 4.2
1A6MR4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47.7
 • D: 24.4
 • E: 4.2
1G6MR4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47.7
 • D: 24.4
 • E: 4.2
1S6MR4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 47.7
 • D: 24.4
 • E: 4.2
1G6FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 47.8
 • D: 22.5
 • E: 6.7
1A6FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 47.8
 • D: 22.5
 • E: 6.7
1S6FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • SW 2: 17
 • A: 47.8
 • D: 22.5
 • E: 6.7
1A8BF6
 • Elbow:
 • SW 1: 27
 • A: 47.9
 • D: 22.6
 • E: 6.7
1S8BF6
 • Elbow:
 • SW 1: 27
 • A: 47.9
 • D: 22.6
 • E: 6.7
1G8BF6
 • Elbow:
 • SW 1: 27
 • A: 47.9
 • D: 22.6
 • E: 6.7
1A6MP4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48
 • D: 24.6
 • E: 4.2
1S6MP4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48
 • D: 24.6
 • E: 4.2
1G6MP4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48
 • D: 24.6
 • E: 4.2
GH20696-3-4
 • Elbow:
 • SW 1: 17
 • A: 48
 • D: 20.7
 • E: 3.6
GH23260-4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48
 • D: 17
 • E: 3.5
1G8DL4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.2
 • D: 24.8
 • E: 4.2
1A8DL4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.2
 • D: 24.8
 • E: 4.2
1A8EK5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 48.2
 • D: 24.3
 • E: 5.3
1S8DL4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.2
 • D: 24.8
 • E: 4.2
1S8EK5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 48.2
 • D: 24.3
 • E: 5.3
1G8EK5
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 48.2
 • D: 24.3
 • E: 5.3
1A6MR5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.3
 • D: 23.9
 • E: 5.3
1G6MR5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.3
 • D: 23.9
 • E: 5.3
1S6MR5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.3
 • D: 23.9
 • E: 5.3
1A6BP6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 48.4
 • D: 23.1
 • E: 6.7
1S6BP6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 48.4
 • D: 23.1
 • E: 6.7
1G6BP6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 48.4
 • D: 23.1
 • E: 6.7
1A6MP5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.5
 • D: 24.6
 • E: 5.3
1S6MP5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.5
 • D: 24.6
 • E: 5.3
1A13GG5
 • Elbow:
 • SW 1: 24
 • A: 48.5
 • D: 24.6
 • E: 5.3
1S13GG5
 • Elbow:
 • SW 1: 24
 • A: 48.5
 • D: 24.6
 • E: 5.3
1G13GG5
 • Elbow:
 • SW 1: 24
 • A: 48.5
 • D: 24.6
 • E: 5.3
1G6MP5
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 48.5
 • D: 24.6
 • E: 5.3
1A5FJB4
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 17
 • A: 48.7
 • D: 25.3
 • E: 4.2
 • H: 19.3
1S5FJB4
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 17
 • A: 48.7
 • D: 25.3
 • E: 4.2
 • H: 19.3
1A3FJA3
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 48.7
 • D: 31.2
 • E: 2.5
 • H: 13.9
1G3FJA3
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 48.7
 • D: 31.2
 • E: 2.5
 • H: 13.9
1G5FJB4
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 17
 • A: 48.7
 • D: 25.3
 • E: 4.2
 • H: 19.3
1S3FJA3
 • Elbow: 45°
 • SW 1: 14
 • A: 48.7
 • D: 31.2
 • E: 2.5
 • H: 13.9
G186100-8-6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49
 • D: 19
 • E: 6.5
1A10DK6
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49
 • D: 23.7
 • E: 6.7
1S10DK6
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49
 • D: 23.7
 • E: 6.7
1A12MM6
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49
 • D: 23.7
 • E: 6.7
1S12MM6
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49
 • D: 23.7
 • E: 6.7
1G10DK6
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49
 • D: 23.7
 • E: 6.7
1G12MM6
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49
 • D: 23.7
 • E: 6.7
1T8FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49
 • D: 19
 • E: 6.5
1G8FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • SW 2: 17
 • A: 49.1
 • D: 23.8
 • E: 6.7
1A8FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • SW 2: 17
 • A: 49.1
 • D: 23.8
 • E: 6.7
1S8FJ6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • SW 2: 17
 • A: 49.1
 • D: 23.8
 • E: 6.7
1A12GM6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.1
 • D: 23.8
 • E: 6.7
1S12GM6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.1
 • D: 23.8
 • E: 6.7
1G12GM6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.1
 • D: 23.8
 • E: 6.7
1A13MG6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.4
 • D: 24.1
 • E: 6.7
1S13MG6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.4
 • D: 24.1
 • E: 6.7
1A14MM6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.4
 • D: 24.1
 • E: 6.7
1S14MM6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.4
 • D: 24.1
 • E: 6.7
1G13MG6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.4
 • D: 24.1
 • E: 6.7
1G14MM6
 • Elbow:
 • SW 1: 22
 • A: 49.4
 • D: 24.1
 • E: 6.7
1F20322M0404-S
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49.5
 • D: 26.1
 • E: 4.2
1A5DS4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49.5
 • D: 26.1
 • E: 4.2
1S5DS4
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49.5
 • D: 26.1
 • E: 4.2
1A5FJB5
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 17
 • A: 49.5
 • D: 25.6
 • E: 4.6
 • H: 19.3
1S5FJB5
 • Elbow: 90°
 • SW 1: 17
 • A: 49.5
 • D: 25.6
 • E: 4.6
 • H: 19.3
1F00468M0404-S
 • Elbow:
 • SW 1: 19
 • A: 49.5
 • D: 26.1
 • E: 4.2

Stel uw vraag

Heeft u vragen of opmerkingen over uw Hydrauliek, vraag het aan Powerflex-fhp

[contact-form-7 404 "Not Found"]
slangenkoppelingen